ИДВ РАН  
 
30.10.2020 г.  
Круглый стол Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Печать
20.02.2019 17:08

Уважаемые коллеги,

В феврале 2019 г. исполнится 40 лет с начала вооруженного конфликта между Вьетнамом и Китаем. Анализ и освещение событий той поры носили во многом тенденциозный характер, факты и причинно-следственные связи были искажены обеими сторонами. Сегодня они вообще замалчиваются, как бы «вычеркнуты» из истории официальным Ханоем и Пекином. Однако этот конфликт имел самые серьезные международные и внутренние последствия, подорвал отношения двух соседей на длительный период, сформировал позиции главных партнеров Вьетнама и Китая, его отзвуки и проекцию мы прослеживаем и по сей день.

С учетом данных обстоятельств Центр изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН предлагает вновь, всесторонне и объективно, обсудить за круглым столом мотивы, конкретные последствия и уроки того конфликта, а также сложный и длительный процесс нормализации отношений СРВ и КНР. Важно выявить и влияние прошлого на современное состояние отношений двух стран и шире – в региональном контексте. В частности, представляет интерес, как на проблемы между Китаем и Вьетнамом реагируют, воздействуют Россия, США, члены АСЕАН. Такой анализ полезен и актуален с учетом вовлеченности в территориальные споры и другие конфликты между соседями по Южно-Китайскому морю ведущих мировых держав.

Осложнение в последние десятилетия отношений между КНР и СРВ – двумя нашими стратегическими партнерами в Азии – вызывают тревогу и озабоченность. Официальная позиция невмешательства в споры между ними, последовательно занимаемая Правительством РФ, не означает и не влечёт за собой безразличия и пассивности со стороны ученых и общественного мнения нашей страны. Российская позиция состоит в том, что Вьетнам и Китай имеют все возможности и должны разрешать конфликтные ситуации мирно, на основе международного права и достигнутых договорённостей, сохраняя свой престиж, баланс интересов как их самих, так и других вовлеченных стран. Эта позиция России четко зафиксирована в российско-вьетнамских документах последних лет. Однако она нуждается в активном научном сопровождении, постоянном разъяснении, подтверждении в СМИ и в убеждении самых широких кругов общественности как у нас в стране, так и во Вьетнаме и Китае.

Приглашаем Вас принять участие в дискуссии в ИДВ РАН, которая состоится 20 февраля 2019 г. Начало в 10.00.

Программа мероприятия будет опубликована на сайте ИДВ.


Bàn tròn của Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN (20.02.2019)

Thưa các bạn đồng nghiệp thân mến,

Vào tháng 2 năm 2019 sẽ tròn 40 năm kể từ khi xẩy ra cuộc xung đột vũ trang biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việc phân tích và tổng kết các sự kiện thời bấy giờ chủ yếu đã mang tính thiên kiến, tình hình thực tế và nguyên nhân của xung đột đã bị cả hai bên bóp méo. Ngày nay xung đột này thường bị im lặng, gần như do chính quyền Hà Nội và Bắc Kinh "bị xóa bỏ" khỏi lịch sử. Tuy nhiên, cuộc xung đột này đã gây ra hậu quả quốc tế và nội địa nghiêm trọng, làm suy yếu mối quan hệ giữa hai nước xã hội chủ nghĩa láng giềng trong một thời gian dài, hình thành vị trí của các đối tác chính của Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi chứng nhận tiếng vang và hệ quả của cuộc xung đột cho đến ngày nay.

Dựa vào hoàn cảnh này, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, Viện Viễn Đông RAS đề nghị một lần nữa thảo luận một cách toàn diện và khách quan các động cơ, hậu quả cụ thể và bài học lịch sử của cuộc xung đột, cũng như quá trình bình thường hóa lâu dài quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một việc quan trọng nữa là xác định ảnh hưởng của quá khứ đến tình trạng quan hệ hiện tại giữa hai nước và rộng hơn đến bối cảnh khu vực. Đặc biệt điều đáng quan tâm là Nga, Mỹ, các thành viên của ASEAN phản ứng, ảnh hưởng như thế nào đến các vấn đề giữa Trung Quốc và Việt Nam. Một phân tích như vậy là hữu ích và thời sự tính đến sự có mặt của các cường quốc hàng đầu trong các tranh chấp lãnh thổ và các xung đột khác giữa hai nước láng giềng ở Biển Đông.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam là hai đối tác chiến lược của Nga ở châu Á đã tha hóa trong những thập kỷ qua gây lo ngại và băn khoăn cho chúng tôi. Chính sách không can thiệp vào tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc mà Chính phủ Nga gĩu vững, không có nghĩa và không kéo theo sự thờ ơ và thụ động từ phía các nhà khoa học và dư luận xã hội ở nước ta. Quan điểm của Nga là Việt Nam và Trung Quốc có đủ khả năng và nên giải quyết các tình huống xung đột một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các thỏa thuận đạt được, đồng thời duy trì uy tín và cân bằng lợi ích của cả myjcchúng cả các quốc gia khác liên quan. Lập trường này của Nga được ghi lại rõ trong các thỏa thuận giữa Nga và Việt Nam vào những năm gần đây. Tuy nhiên, nó cần có cơ sở khoa học khách quan, phải được giải thích rõ liên tục, xác nhận trên các phương tiện truyền thông và làm thuyết phục các nhóm công chúng rộng nhất cả ở nước Nga cả ở Việt Nam và Trung Quốc.

Trân trọng xin mời các bạn đồng nghiệp thăm dự Hội thảo tại IFES RAS sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 2 năm 2019. Phiên họp sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng.

Chương trình của sự kiện sẽ được công bố trên trang web cua IFES.


Обновлено 05.02.2019 15:26
 
Издания ИДВ РАН
Электронная библиотека ИДВ РАН / Scientific Digital Library of IFES RAS
————————————
Журналы РАН: Проблемы Дальнего Востока
Проблемы Дальнего Востока
The Far Eastern Affairs
————————————
Китай в мировой и региональной политике
China in World and Regional Politics
————————————
Японские исследования / Japanese Studies in Russia
————————————
Вьетнамские исследования
The Russian Journal of Vietnamese Studies
————————————
Восточная Азия: факты и аналитика / East Asia: Facts and Analytics
————————————
Журналы ИДВ РАН в elibrary.ru
Персональные блоги/сайты
Copyright © 2012 ИДВ РАН При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на источник(www.ifes-ras.ru)обязательна.